Regissör

Regissör är den person som utövar regi. Ordet regi kommer av latinets rego som betyder ungefär styra, leda.

Film

Huvudartikel: Filmregissör

En filmregissör leder det konstnärliga arbetet vid en filminspelning.

Dans

Inom modern dans och balett kallas motsvarigheten för koreograf, men det kan även finnas en regissör som har det övergripande ansvaret i en produktion där koreograferad dans finns med.

Teater

Huvudartikel: Teaterregissör

Teaterregissörer leder arbetet vid teateruppsättningarscen, radio, TV eller inom musikdramatik som musikal eller opera.

Se även

Externa länkar