Cirkus (olika betydelser)

Ordet cirkus kommer av latinets circus ('krets', 'cirkel') och kan bland annat avse: