Byestads gravfält

Byestads gravfält
Gravfält
LandSverige
LandskapSmåland
LänJönköping
KommunVetlanda
SockenVetlanda
Koordinater57°25′31″N 15°07′13″E / 57°25′31″N 15°07′13″E / 57.42532; 15.12037
Kulturmärkning
Fast fornlämning
 - FMIS beteckn Vetlanda 53:1
Information från FMIS.


Byestads gravfält ligger i Vetlanda socken och är Smålands största gravfält. Det dateras till yngre järnåldern. Gravfältet består av 326 synliga gravar men de har ursprungligen varit fler. Området ligger i östra utkanten av Vetlandas tätortsområde i både öppen terräng och i skogsmark. Det sträcker sig från Byestad i nordost till Bäckseda i sydväst och binds samman av Emån. Genom vägdragningar, grustäkt och odling har gravfältet minskat i omfattning. Idag består gravfältet av 144 gravhögar, 172 runda stensättningar, 6 klumpstenar, 6 treuddar och en mycket ovanlig sexuddig anläggning. Den största gravhögen är 16 meter i diameter och 1,6 meter hög. Sexudden är 38 meter i diameter och har omkring 15 meter långa uddar. I mittpartiet är den 1,6 meter hög.

Byestad ligger i Östra härad i Njudung som är ett av de gamla småländska folklanden med anor i förhistorisk tid.

Externa länkar