Användarnamn

Ett användarnamn, (ibland login-namn eller bara login) är i datorsammanhang det namn som identifierar en person eller en grupp av personer för en dator i något sammanhang. Ofta måste även ett lösenord anges för att säkerställa identiteten. Vanligen är användarnamnet knutet till ett användarkonto.

Användarnamnet fungerar i vissa fall även som en pseudonym, till exempel på ett community.

Se även