Anten–Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg
Head station
59,4GräfsnäsMötesplats i högtrafik
Station on track
56,4KvarnaboMötesplats i högtrafik
Stop on track
52,5ArelidHållplats
Unknown BSicon "eHST"
HumleboBanvaktsstuga
Unknown BSicon "ABZgl"Unknown BSicon "STR+r"
Straight trackNon-passenger end station
50,1DirhuvdenBangård.
Station on track
48,4Anten
Enter and exit tunnel
 Brobackatunneln 199 m
End stop
47,1BrobackaHållplats. Ej mötesmöjlighet
Km-angivelse avser avstånd från
Göteborg på Västgötabanan

Anten–Gräfsnäs Järnväg är en 12 km lång oelektrifierad smalspårig (891 mm) museijärnväg belägen cirka 1 mil nordväst om Alingsås i Västergötland. Järnvägen var ursprungligen en del av Västergötland–Göteborgs Järnväg (VGJ / Västgötabanan) som gick mellan Göteborg och Skara, trafikerad från 1900 till 1967 (vissa delar till 1986). Järnvägen brukas för turisttrafik från Antens station, mot nordost utmed sjön Anten till Gräfsnäs slottspark. Sydväst om Anten fortsätter banan dessutom genom Brobackatunneln till Brobacka hållplats.Denna tunnel användes i samband med inspelningen av filmen På rymmen med Pippi Långstrump.

Historik

År 1965 bildades den ideella föreningen Stora Lundby Järnvägsmuseum, då SJ som trafikerat Västgötabanan börjat en avvecklingsprocess med skrotning av brukade järnvägsfordon. Entusiaster sökte istället få omhänderta och bevara dessa för kulturminnestrafik. Genom insamlingar och försäljning av andelsbevis fick man ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa ett par ånglok och ett antal personvagnar. [1]

1966 beslutades att resterande person- och godstrafik på Västgötabanan skulle nedläggas på sträckan Sjövik - Göteborg och en del av banvallen brukas för annat, varvid spåren revs upp söder om Sjövik. Detta gjorde att föreningen flyttade sin verksamhet till Sjövik. Senare beslutades att resterande persontrafik på Västgötabanan skulle nedläggas vilket gjordes under sommaren 1970. Därefter revs järnvägen söder om Nossebro förutom sträckan Brobacka - Anten - Gräfsnäs slottspark.

1970 fick föreningen börja arrendera resterande järnvägsspår från SJ för att kunna nyttja bevarade tåg och man antog sitt nuvarande namn, Museiföreningen Anten–Gräfsnäs Järnväg (AGJ).

1999 köpte föreningen merparten av järnvägen av staten, så idag äger föreningen denna bana och förvaltar den som en kulturell turistattraktion. Sedan 2010 klassas en del av anläggningen som byggnadsminne.[2]

Tåg vid Antens station

Trafik och verksamhet

Turisttrafik bedrivs från slutet på maj till augusti månads utgång från Antens station. Detta sker dels med ångloksdragna tåg från tidigt 1900-tal, dels med motorvagnar ("rälsbuss") från 1950-talet.

Föreningen AGJ har (2011) bland annat elva ånglok och flera andra typer av järnvägsfordon som förevisas offentligt i utställningshall, tillika järnvägsstationer och för verksamheten uppfört lokstall.

Stationer och hållplatser

Antens station

Referenser

Noter

  1. ^ SOU 1979:18 Museijärnvägar. 1979. 14730227 
  2. ^ Anten-Gräfsnäs Järnväg blir byggnadsminne Arkiverad 14 september 2010 hämtat från the Wayback Machine.

Webbkällor

Vidare läsning

  • Björkman Eva antikvarie, Emanuelsson Lena, Overland Viveka, red (2016). Hus, människor, minnen. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund, 0280-4174 ; nr 93. Göteborg: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. sid. 149-150. 19352952. ISBN 9789176862742 

Externa länkar